Möte på Kommunen Angående bygget av ny Sporthall i Sundsvall

Idag har vi från idrotten varit i kontakt med Oppositionsrådet, Jörgen Berglund, för att diskutera framtida bygget av en ny sporthall i Sundsvall.
Vi har följt flödet av många irriterade idrottsledare på Facebook nu de senaste dagarna, och märker att denna ide av sporthalls-bygge inte är vad idrotten önskar i stan.
Här finns massor av andra bättre förslag, enligt dem alltså, som de hellre ser att kommunen lägger ner 330 miljoner kronor i.
Genom ett första möte så här med oppositionen, så tror innebandyn att man kan få till någon typ av påverkan för att ändra ritningarna på bygget av ny sporthall.
Det man eftersöker här är ju fler planer att utöva idrott på i träningsform. I den ritning som är förslagen idag så är det endast en plan med och det är alldeles för lite tycker Innebandyförbundets Peter Palander och Innebandy Gymnasiets tränare Johan Nordell.
Idag har vi alldeles för få planer att träna på för att mätta alla föreningars önskemål om träningstider på normala tider. Därför behöver Sundsvall fler hallar och planer för att lösa den hallbrist man har i Sundsvall.
Då pratar vi om hallar och planer som har de rätta måtten för både spel och publik. Gymnastikhallar finns det så klart gått om i Sundsvall, men inte hallar och planer med de rätta måtten. Där finns endast några hallar som tager in både publik och rätt mått på planen.
Mötet i dag med Jörgen Berglund handlade mest om att få bolla idéer om hur innebandyn och andra bollsporter ser på detta med ny sporthall. Från detta möte till att få en ändring av ritningen är det så klart en lång bit kvar, men om man nu inom kort tid kan komma med ett bättre förslag än det som ( S ) har lämnat fram, så finns det förhoppningsvis en möjlighet att få till en bättre hall som idrotten önskar sig.

Vill ni vara med och påverka detta så ska ni vända er till Peter Palander på Västernorrlands Innebandyförbund.
Durra från Golf och slalom var samordnare för detta möte av anledningen att intresse finns även från de idrotterna att fler hallar byggs.
Slalomen skulle behöva utnyttja de mindre hallarna i stan vid fler tillfällen och då måste ju de idrotter som använder dem flytta ut till de större hallarna.
Golfen söker ju efter en bra inomhushall att vara i under vintern och då kanske man skulle kunna kombinera det med en stor sporthall i Sundsvall. Sen har vi ju varit innebandyspelare själv och vet ju att det är många som har sena träningstider i de befintliga hallarna, och det är ju inte så trevligt för många skolungdomar.

Från detta möte till verkstad är det så klart en bit kvar, men vi hoppas nu att idrotten och dess alla ungdomar kommer gå vinnande i denna fråga.
Och irritationen handlar helt enkelt mest om att idrottsrörelsen vill ha fler planer att nyttja till sina verksamheter. Dels vill fler lag ha tider men även att lag som redan tränar i dagens hallar vill ha fler träningstider än typ 1-2 pass i veckan som de har idag.
Många lag önskar sig typ 3-4 pass i veckan för att nå deras behov av träning som önskas.

Fortsättning följer så klart i denna fråga, så vi får se vart den tager vägen framöver. Nytt möte ska genomföras med ( S ) nu torsdag för att se om man kan påverka dem med nya bra idéer om detta.
Lycka till alla som försöker göra det bästa för idrotten i Sundsvall.

På bilden nedan ser ni från vänster, Peter Palander, Jörgen Berglund och Johan Nordell.

Något sådant här som ni ser nedan, önskar man även till Sundsvall. Då blir det kung.